Home / Privacyverklaring Bollenstreek Media

 

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Bollenstreek Media kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bollenstreek Media, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bollenstreek Media verstrekt. Bollenstreek Media kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

– Uw bankgegevens (indien specifiek om gevraagd)
– Uw btw-nummer (indien specifiek om gevraagd)
– Uw KvK-nummer (indien specifiek om gevraagd)

WAAROM BOLLENSTREEK MEDIA UW GEGEVENS NODIG HEEFT
Bollenstreek Media verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Bollenstreek Media uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit activiteiten geïnitieerd vanuit Bollenstreek Media.

HOE LANG BOLLENSTREEK MEDIA GEGEVENS BEWAART
Bollenstreek Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
Bollenstreek Media verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien hier door u schriftelijke toestemming voor is gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Bollenstreek media worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bollenstreek Media gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Bollenstreek Media maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bollenstreek Media te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bollenstreek Media heeft hier geen invloed op.

Bollenstreek Media heeft Google geen toestemming gegeven om via Bollenstreek Media verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bollenstreek.nl. Bollenstreek Media zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Bollenstreek Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bollenstreek Media maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bollenstreek Media verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bollenstreek Media op. www.bollenstreek.nl is een website van Bollenstreek Media.

Bollenstreek Media is als volgt te bereiken:
Postadres: Bloembinderspark 59, 2161 JR Lisse
Vestigingsadres: Bloembinderspark 59, 2161 JR Lisse
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27380342
Telefoon: +31 (0)6 24249377
E-mailadres: info@bollenstreek.nl

 
Share this page